Dzisiaj jest

czwartek,
20 czerwca 2019

(171. dzień roku)

Święta

Czwartek, X Tydzień zwykły
Rok C, I
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Statystyki

;

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
429

Zegar

RODO

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

ODPUSTY W OKRESIE WIELKIEGO POSTU1. Za udział w nabożeństwie gorzkich żalów w Wielkim Poście oraz za odprawienie drogi krzyżowej (także każdego dnia w roku) można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (por. WO nad. 98, 13 nr 2).

 

2. W każdy piątek Wielkiego Postu i w Wielki Piątek za odmówienie po Komunii św. przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego modlitwy: Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (por. WO nad. 8 § 1 nr 2).


3.  Codziennie można zyskać także odpust cząstkowy za pobożne dziękczynienie po Komunii św., dokonane przy pomocy prawnie zaaprobowanej formuły (por. WO nad. 8 § 2 nr 2).

 

4. Odpust zupełny za udział w rekolekcjach przysługuje tylko tym, którzy uczestniczyli w nich przynajmniej przez trzy pełne dni (por. WO nad. 10 § 1).


Modlitwa Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu:


Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps. 22, 17).


Odpusty zupełne w Wielkim Tygodniu: 


1. W Wielki Czwartek za pobożne odmówienie hymnu ,, Przed tak wielkim Sakramentem'' podczas uroczystej repozycji Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej.

2. W Wielki Piątek za pobożne uczestniczenie w liturgii Wielkiego Piątku połączone z adoracja Krzyża.

3. W Wielką Sobotę za odnowienie w czasie liturgii Wigilii Paschalnej przyrzeczeń chrzcielnych wg formuły zatwierdzonej przez Kościół.

 ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

 

W pierwszym tygodniu listopada można zyskać odpusty zupełne, które można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące (czyli za zmarłych). Aby w ten sposób pomóc duszom czyśćcowym, przede wszystkim trzeba chcieć taki odpust zyskać i wykluczyć jakiekolwiek przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego (czyli obiecać sobie silne dążenie do świętości poprzez walkę z grzechami).

Odpusty, jakie można zyskać w najbliższych dniach, są następujące:

 

1. jeden odpust w Dzień Zaduszny (czyli od południa 1 listopada aż do północy 2 listopada) za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam modlitwy Ojcze nasz i Wierzę. Trzeba spełnić także zwyczajne warunki zyskania odpustu;

 

2. codziennie od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i tam odmówienie jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych (modlitwa ta może być także myślna). Trzeba również wypełnić zwyczajne warunki zyskania odpustu (por. WO nad. 29 § 1 nr 2).

 

Trzy zwyczajne warunki zyskania odpustu to:

1. spowiedź sakramentalna;

2. Komunia św.;

3. modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo lub inna modlitwa).

 

Te trzy warunki mogą być wypełnione na wiele dni przed 1 listopada lub po 8 listopada, choć, jeżeli nie ma przeszkód, to wypada, aby Komunia i modlitwa w intencjach Ojca Świętego były odprawione w dzień nawiedzenia cmentarza lub kościoła (kaplicy). Codziennie można zatem zyskać tylko jeden odpust zupełny (jedna Komunia św. plus modlitwa w intencjach papieża oraz wykonanie czynu odpustowego).

 

 

Ponadto Kościół udziela odpustu cząstkowego, który można zyskać każdego dnia w ciągu roku (nawet wiele razy dziennie) i ofiarować za dusze w czyśćcu.

 

Czyny pobożne obdarzone takim odpustem to:

 

1. nawiedzenie cmentarza i tam modlitwa za zmarłych;

2. pobożne odmówienie zatwierdzonych modlitw za zmarłych, a są to Jutrznia lub Nieszpory z brewiarzowego Oficjum za zmarłych oraz dwie krótkie modlitwy

Wieczny odpoczynek i Dobry Jezu (por. WO nad. 29 § 2 nr 1-2). 

 

Do zyskania odpustu cząstkowego nie jest wymagana Komunia św. ani spowiedź sakramentalna, ani modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wystarczy wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca. Dlatego warto odwiedzać cmentarz i modlić się za zmarłych przez cały rok oraz przy okazji listopadowej modlitwy różańcowej za zmarłych używając prawnie zatwierdzonych formuł modlitwy za zmarłych:

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,

a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju.

 

oraz

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Światłość wieczna niech im świeci, gdzie królują wszyscy święci.

Gdzie królują z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. Amen.